1. ULUSLARARASI 3. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Ana Konular

Doğuma hazırlık eğitim yöntemleri

Doğuma hazırlık eğitim felsefeleri

Doğumda multidisipliner yaklaşım

Doğumla ilgili kanıt çalışmaları

Anne ve bebek dostu hastane uygulamaları

Yasal durum, politikalar ve doğum

Doğum desteği

Doğum deneyimi ve iletişim

Perinatal ekipte tükenmişlik

Perinatal psikiyatri

Pozitif doğum ortamı

Doğumda fiziksel çevre

Doğuma hazırlık eğitiminde aqua terapi

Doğum ve psikodrama

Gebelik ve doğumda akupressure uygulaması

Gebelik ve doğumda tetik nokta masajı

Gebelikte pelvik taban sağlığı

Gebelik yogası

Gebelik pilatesi

Doğuma hazırlık eğitiminde terapotik dokunma

Gebelik ve doğumda rebozo masajı

Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin (EFT) doğuma hazırlıkta kullanımı

Müzikoterapi ve doğuma hazırlık

Teta healing ve doğuma hazırlık

Anne ve çocuk sağlığında aromaterapi kullanımı

Riskli gebelerde doğuma hazırlık

Göçmenlerde doğuma hazırlık

Engelli kadınlarda doğuma hazırlık

Doğuma hazırlık eğitimcilerinin deneyimleri

Doğuma hazırlık eğitiminde teknolojinin yeri

Simülasyonla eğitim ve doğuma hazırlık

Bebek masajı

Bebeklerde ilkyardım

Anne sütü ve emzirme

Emzirme danışmanlığı

Postpartum anne ve bebek sağlığı